Logga in

Welcome to our Support Center

Get help with integration and live campaigns

Welcome to our Support Center. Get help with integration and live campaigns

Produkter

Facebook RHS

Denna Facebook-annonsplacering körs via Facebook Ad Exchange (FBX) och visas på höger sida på sidan på Facebook-skrivbordet. FBX kommer gå ner den 1 november 2016. Se till att dra nytta av DPA så att ni inte missar Facebook-inventering efter detta datum.

Facebooks nyhetsflöde

Denna Facebook-annonsplacering körs via Facebook Ad Exchange (FBX) och visas i Newsfeed på Facebooks skrivbordet. FBX kommer gå ner den 1 november 2016. Se till att dra nytta av DPA så att ni inte missar Facebook-inventering efter detta datum.

Facebook DPA

Criteos dynamiska retargeting förstår konsumentköpsintentioner över hela shoppingresan för att ge relevanta annonser i realtid över Facebook och vidare. Facebooks Dynamic Product Ads (DPA) lösningen gör att ni kan göra retarget på Facebook både på datorn och på Facebooks mobila applikation.

Instagram

När ni har aktiverat Facebook DPA kan ni dra nytta av Instagrams nya dynamiska produktannonser, som ger en elegant multiproduktdesign och uppmuntrar engagemang.

CRO/COS

Conversion Rate Optimizer (CRO) bör aktiveras om ni har ett mål avseende kostnad per lead så Criteos motor optimerar för de högsta konverteringsförhållandena. Cost of Sale Optimizer (COS) bör aktiveras om ni har ett intäktsbaserat mål för att säkerställa att Criteo engine driver högsta möjliga intäkter.

EOS

Engine Optimized Segments (EOS) avser att köra en lower funnel campaign och en mid funnel campaign. Vår motor bjuder dynamiskt på en användare på användarbasis, så genom att bara köra ett segment per tratt är det möjligt för vår motor att ge bästa prestanda genom att optimera av er hela  cookiepool.

EBS

Som standard blockerar Safari tredje parts datacookies vilket resulterar i missade möjligheter gentemot iOS användare. Med utvidgad webbläsarstöd (EBS) kan du återskapa den lukrativa iOS-publiken och generera en genomsnittlig inkrementell försäljningsökning på 5 %.

Mid-Funnel

Mid-funnel återskapar bortfallna användare genom att förlänga retargeringfönstret från 30 dagar till upp till 400 dagar. Tack vare vår prissättningsmodell med kostnad per klick betalar ni fortfarande bara för de användare som vi kunde ta med oss tillbaka till webbplatsen.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp